logobanner2

Wordt er in de natuur met 2 maten gemeten?

Wordt er in de natuur met 2 maten gemeten?
10 februari 2020

Groots staat in de kranten: Wij gaan tien duizenden bomen planten om meer CO2 vast te leggen en zo het klimaat te redden. Minister Schouten presenteerde afgelopen dinsdag 4 februari haar visie op de toekomst van het Nederlandse bos genaamd 'Rijk en provincies: 10% meer bos in Nederland'.

Een groeiend bos met bomen, neemt CO2 op en levert zuurstof (de koolzuur assimilatie). Een volwassen bos is helaas nagenoeg in evenwicht. De zuurstof die de bomen in het groeiseizoen leveren, nemen zij in de winter weer op door de verrotting van het blad en dode bomen. Alle klimaat activisten, milieuorganisaties en de media bestempelen dit als de oplossing voor het 'klimaatprobleem'. Landbouw moet weg en plaats maken voor natuur. Wat een onbegrijpelijke wereld.

Gewas neemt meer op
Staan wij er wel bij stil, dat alle voorkomende landbouwgewassen ook CO2 opnemen en zuurstof terugleveren? Een hectare landbouwgewas neemt zelfs meer CO2 op dan een hectare bos. Een hectare natuurgebied is CO2 neutraal, want een natuurgebied neemt net zo veel CO2 op dan dat het uitstoot.

Over de landbouwgewassen, die juist veel meer CO2 opnemen, zegt de politiek: wat vervuilend is de landbouw. Alle CO2, die de landbouw opneemt, wordt gewoon niet meegeteld. Alleen de uitstoot nemen ze wel mee. Dat is nu meten met 2 maten. Alleen meten met de waarden, die in het voordeel van de politiek werken.

Dan lees ik dat wanneer alle mensen uit Nederland weg zijn en alle landbouw, industrie en verkeer uit Nederland weg is, dan nog de meeste Natura2000 gebieden te veel stikstof krijgen voor de gewenste plantenvegetatie die de milieuorganisaties nastreven. Kortom, wat de milieuorganisaties wensen en nastreven, is totaal niet reëel en kan nooit kunnen worden uitgevoerd. Trouwens, dat onze veeteelt te veel stikstof uitstoot, zijn aannamens en er is geen enkel bewijs voor.

Veelteelt geen schuld
In Drente is uitgebreid onderzoek gedaan naar de stikstofdepositie en ammoniakverspreiding van 5 aan de noordkant van Natura2000-gebied Dwingelderveld grenzende melkveehouderijen. Toen bleek dat de veeteelt helemaal geen schuld had, maar dit rapport mocht van Den Haag niet openbaar gemaakt worden.

Is het niet beter voor het milieu als wij landbouwgrond maken van de Natura2000-gebieden (immers de doelstellingen kunnen toch nooit worden gehaald) en gebieden waar bossen worden geplant? En dan - als de mens genoeg voedsel heeft - grondstoffen telen voor de elektriciteitcentrales? Immers, de CO2 uitstoot van de centrale wordt dan gecompenseerd door de CO2 die de landbouw gewassen weer opnemen. In de natuur moet immers alles een gesloten kringloop zijn.

Mineralen kringloop
Nog een vreemd verhaal: Wordt van een landbouwgewas biobrandstof gemaakt, dan is de CO2 belasting nul. Volledig schone brandstof met nul CO2 belasting, aldus de overheid. Wordt ditzelfde landbouwgewas gebruikt voor ons dagelijks voedsel, heeft dit gewas volgens de overheid wel een grote CO2 uitstoot. Hoe is dit mogelijk? Hetzelfde gewas, dezelfde bemesting, hetzelfde zaad?

De boer verliest in zijn mineralen kringloop alle mineralen die in de producten zitten die hij aan de consument levert. Daarom moet hij meststoffen kopen om zijn kringloop kloppend te maken, omdat wij mensen zijn producten afnemen maar geen mineralen terugleveren aan de boer. Wij mensen zijn de verspiller. En dan nog de boer de schuld geven.

Klimaatactivist, natuurorganisatie en media: jullie leveren niets anders terug aan de natuur dan vervuiling en verspilling. Ook jullie leveren niets terug aan de boer. Schaam je. Ik schaam me er wel voor.

Jaap Majoor
Laag Zuthem


Vooral de laatste zin vinden wij erg interessant en kloppend; "Klimaatactivist, natuurorganisatie en media: jullie leveren niets anders terug aan de natuur dan vervuiling en verspilling. Ook jullie leveren niets terug aan de boer.". Daar willen wij nog aan toevoegen dat deze groep enkel maar consumeert en in de regel totaal niets nuttigs produceert, alleen maar ellende en onzin; een enorme belasting voor natuur, milieu en de gehele maatschappij. Deze groep zijn de parasieten van de wereld en daarom levensgevaarlijk. Het wordt ook de hoogste tijd daar iets tegen te doen, om te beginnen met het verspreiden van dit goed geschreven stuk. Mensen met gezond verstand, wordt wakker!
Reactie schrijven op Wordt er in de natuur met 2 maten gemeten?


Wij gebruiken cookies om de gebruikerservaring te verbeteren of om advertenties te kunnen tonen. Door gebruik te maken van deze website ga je hiermee akkoord. Privacy & Cookiebeleid
SLUITEN